Oblasti práva

Obchodné a zmluvné právo

Právo obchodných spoločností

Pracovné právo

Občianske právo

Rodinné právo

Správne právo

Vymáhanie pohľadávok

Trestné právo

Náhrada škody na zdraví